Welkom op de website van Uitgeverij Jan van Arkel, Welkom op de website van Uitgeverij Jan van Arkel, im/ib
 
 

Bestellen kan met Ideal op www.clubgroen.nl of door een mailtje te sturen naar: met het gewenste boek en uw naam en adres. Verzendkosten worden in rekening gebracht.

Tot op heden had Uitgeverij Jan van Arkel naast de uitgeverij-website ook de speciale website www.Hetlaatstekindinhetbos.nl. Deze laatste site is nu opgeheven. De boeken van deze site waren: Richard Louv Het laatste kind in het bos, over wat het gemis aan buitenspelen doet met jonge kinderen, Willy Leufgen & Marianne van Lier Vrij spel voor natuur en kinderen, met talloze voorbeelden van inspirerende speelplekken, Speelnatuur in de stad - hoe maak je dat, een handleiding voor het realiseren van geweldige speelplekken, Annet Huizing & Margot Westermann Het bomenbloemenbeestenbuitenboek van Karsten en Roos, lees- en kijkboek voor kleuters (waarvan de bibliotheekdienst zegt: "Zelden een boek gezien dat niet alleen uitnodigt tot lezen en leren maar bij iedere bladzijde de lezer 'toeschreeuwt': kom eens kijken in/naar de natuur!"). Vanaf nu is dus over deze boeken alleen op deze website de informatie te vinden. Ze kunnen besteld worden met een mailtje naar bestel@janvanarkel.nl.

.

Nieuws

.

Nu alles over Club Groen op www.clubgroen.nl, een initiatief van Uitgeverij Jan van Arkel. Verrassend!

.

"Ik zie twee concrete oplossingen die werkelijk hoop geven,"zegt Jan van Arkel. "De ene is Herstellende landbouw, waarvan we het gelijknamige boek uitgeven. Dit leidt hier nu al tot zo'n tweehonderd initiatieven tot voedselbossen e.d. De andere oplossing is @nder geld. Dit is digitaal geld dat goede eigenschappen meekrijgt (het tegenovergestelde van de Bitcoin). Het staat op het punt door te breken in Bristol en op Sardinië. In Nederland is het ook goed op weg. Het is een revolutie die zich voltrekt 'onder de radar', zoals dat heet. Houd dit in de gaten. De actuele stand van zaken en wat er nu precies kan met @nder geld staat in het nieuwe boek Eigen geld maken: @nder geld, geschreven door mijn broer Henk, de directeur van Social Trade Organisation (STRO). Ik heb samen met Henk een inleidend artikel geschreven, dat verscheen in het laatste nummer van De As (nr 193). De tekst ervan vind je hier.

Dan is er ook nog het interviewboek van Helen Toxopeus, dat in herdruk nu de titel heeft Over een @nder soort geld. Daarin is zij in gesprek met Henk over de wordingsgeschiedenis van het @ndere geld (een proces van 25 jaar) en hoe de theorievorming in de praktijk steeds weer getest en bijgeschaafd werd, wat leidde tot het softwareprogramma Cyclos, waarop het @ndere geld draait. Ga dit lezen. Het is concreet, geeft hoop en is verstrekkend. Het verwijt dat we niet met alternatieven komen is hiermee (en met het brede boek Ontgroei) nu definitief ontkracht."

.

Maart 2016 verscheen Ontgroei, een boek dat wil bijdragen aan een nieuwe vocabulaire waarmee we het traditionele economische groeidenken te lijf kunnen. Bij de Engelse uitgave van het boek werd dit filmpje uitgebracht. (Let op: vervolgfilmpjes zijn de keuze van Vimeo)

.

Tuinsmakelijk! is verschenen op 27 november 2015. Een praktisch tuinierboek met permacultuur-technieken voor potten-, moes- en bostuin. De reguliere verkoopprijs € 24,95.

.

In april 2015 is verschenen het nieuwe boek van de Leidse politiek-filosoof Marius de Geus: Filosofie van de Eenvoud; vereenvoudiging en matiging als verrijking van het bestaan. In dit voor een breed publiek en in een uiterst toegankelijke stijl geschreven werk staat de vraag centraal wat er gebeurt wanneer wij als burgers bewust kiezen voor vrijwillige vereenvoudiging en matiging. Wat zijn de gevolgen wanneer wij ons weloverwogen houden aan bepaalde begrenzingen en vrijwillig minder en anders gaan consumeren, minder vliegreizen maken en onze levensstijl minder gehaast, gestrest en vervuilend maken? Leiden vereenvoudiging en matiging van onze levensstijl tot een verarming en verslechtering van het bestaan of juist tot een waardevolle verrijking van het leven?

.

Bij de oprichting van www.clubgroen.nl werden vier boeken aangekondigd: Herstellende landbouw, Het bodemvoedselweb, Permacultuur in je moestuin en Bodem in balans. Deze vier boeken zijn nu allemaal verschenen en erg succesvol. Ze vullen een leemte in de kennis op het gebied van boeren op professionele schaal met meerjarige gewassen in plaats van zaaien en oogsten, van dieper inzicht in de volle rijkdom van het bodemleven, van permacultuurprincipes hands-on toegepast op de moestuin in het Nederlandse klimaat, en van het bevorderen van gezonde grond in praktische stappen. Bestel ze op www.clubgroen.nl.

.

Eind september 2014 is het langverwachte boek Een @nder soort geld – Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel (gebonden, 352 p, deels in kleur, 19,95) verschenen .

De Utrechtse ngo STRO vroeg Helen Toxopeus dit boek te schrijven: ‘Wij zitten te diep in het andere geld om het nog goed te kunnen uitleggen. Wil jij er vanuit jouw eigen perspectief over schrijven? Met al je kritiek en reserves?’ Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is, hoe het ‘werkt’ in ons voordeel èn in ons nadeel; en waarom een alternatief handig is. Lees in dit boek hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten. Dit wordt een historische gebeurtenis. Want nooit waren er twee soorten geld tegelijk.

Lees hier: Ander geld komt nu naar Nederland

.

Jan van Arkel publiceert twee artikelen over de naderende oliecrisis, De piek komt er aan en We kukelen in de energie-afgrond. Zie hierover ook het boek Uit de olie

.

In 2014 geven we boeken uit met oplossingen. Het eerste is Herstellende landbouw van Mark Shepard. Het betekent een radicale breuk met de praktijk van zaaien en oogsten, en dus met zowel de gangbare chemische als de gangbare ecologische landbouw. Het alternatief, bouwen aan vruchtdragende ecosystemen, biedt ons een duurzame en zekere toekomst. We hebben nog nooit zo'n hoopgevend boek gepresenteerd als dit. (De daaropvolgende oplossing is voor geld.)

.

In de Brandpuntreportage van 27 april (2014) legt Jeremy Leggett uit hoe het zit met de komende oliecrisis, schaliegas, en een duurzame toekomst. Bekijk hier de uitzending en lees vervolgens Uit de olie

.

24 februari (2014) was de eerste bijeenkomst in het kader van 40 jaar Uitgeverij Jan van Arkel. De Britse oliegeoloog Jeremy Leggett legde aan een volle Aula in het academiegebouw van de Universiteit Utrecht uit voor welke systemische crises we staan. Het gehoor bestond uit wetenschappers, mensen uit de financiële sector, van elektriciteitsbedrijven, ingenieursbureaus, en meer. Jeremy is de auteur van Uit de olie, waarin iedereen kan lezen hoe de diverse risico's in elkaar grijpen. Geen saaie kost, maar een pageturner. De Volkskrant plaatste een interview in de krant van zaterdag 1 maart een interview met Jeremy Leggett in de bijlage Vonk. Op de boekpagina van Uit de olie kunt u de door de Volkskrant beschikbaar gestelde pdf (waarvoor onze dank) van het artikel downloaden

In de komende maanden komen in de viering nog aan bod:

. Margaret Wheatley van het boek Ver van huis (met Nyenrode University),

. Mark Shepard, auteur van het nog te verschijnen boek Herstellende landbouw (met de stichting Permacultuuronderwijs)

. en het onderwerp 'digitaal gestuurd ander geld als alternatief voor de crisis in economie en milieu': Een @ander soort geld - Helen Toxopeus in gesprek met Henk van Arkel (inderdaad... de broer).

Jeremy Leggett – midden- met de uitgevers – Jan van Arkel en  Heleen Gierveld

.

Jan van Arkel schreef mede voor de lezing Van Jeremy Leggett op 24 februari (2014) een artikel over de betekenis van Uit de olie en Schaliegas, piekolie en onze toekomst. Lees het hier. Hier kunt U de folder over de lezing zien.

De lezing van Jeremy Leggett op 24 februari was onderdeel van een bezoek aan België en Nederland. Leggett werd ook door de Vlaamse radio geïnterviewd. U kunt het interview beluisteren via deze link.

.

Februari 2014 zijn twee olieboeken verschijnen die elkaar prachtig aanvullen en versterken. Ze zijn een grote verrijking voor de Paradigmaserie. Het zijn het boek van Jeremy Leggett met de titel Uit de olie, en het boek van Richard Heinberg met de titel Schaliegas, piekolie en onze toekomst. In dit laatste boek zit ook een uitgebreid artikel over de Nederlandse schaliegassituatie geschreven door de geoloog Ko van Huissteden (hoofddocent en klimaatonderzoeker VU).

Eerst even over deze twee auteurs. Jeremy Leggett is een geweldenaar: oliegeoloog, hoogleraar op zijn 33ste, consultant voor multinationals en wetenschappelijk onderzoeker in olie, schaliegesteente èn klimaatverandering. Hij krijgt niet alleen zijn ‘piekoliemoment’ waarin hij doorkrijgt wat de gevolgen van piekolie zullen zijn, maar wordt ook klimaatactivist vanwege zijn zorgen hierover. Om ook een positieve bijdrage te leveren richt hij een zonnecollectorbedrijf op, Solar Century, dat zeer succesvol is en nu op een omzet van honderd miljoen zit. Hij zat ook nog in een investeringsfonds, richtte met industriëlen een Taskforce on Peak Oil op, is voorzitter van Carbon Tracker, enz.

Richard Heinberg kennen we van het geweldige boek Einde aan de groei – ons aanpassen aan de nieuwe economische realiteit. Na vele onvertaalde boeken kwam deze zomer in Amerika Snake Oil uit, hier vertaald met de (onder)titel Schaliegas, piekolie en onze toekomst. Richard Heinberg is een alom gewaardeerd piekoliedeskundige en Senior onderzoeker aan het Post Carbon Institute. Ook hij is een onvermoeibaar strijder voor een samenleving die toekan met minder energie.

Jeremy Leggett ziet vijf problemen: een olieschok (vanwege piekolie), een klimaatschok (vanwege de verbranding van fossiele brandstoffen), een nieuwe financiële crisis, een koolstofzeepbel (vanwege de onverbrandbare brandstoffen in de kasboeken) en de schaliegaswinning (een droom die niet zal uitkomen). In Uit de olie doet hij enerzijds chronologisch verslag van wat er sinds 2005 is gebeurd op deze vijf terreinen, anderzijds gaan we met hem mee op pad om lezingen of persconferenties te geven, in debat te gaan met oliebazen of politieke leiders, en als hij met de Taskforce on Peakoil en Carbon Tracker de ministers en financieel specialisten probeert te overtuigen. Het leest als een spannend en soms hilarisch verhaal.

Met wat Richard Heinberg behandelt vult hij Jeremy Leggett prachtig aan. Allerereerst geeft hij zeer gedetailleerd weer hoe het zit met schaliegas: de techniek van het fracken om schaliegas en -olie te winnen, wat er van die winning terecht komt, wat de gevolgen zijn voor milieu en bewoners, hoe Wall Street verdient aan de opgang en neergang van de sector. Heinberg prikt de mythe van honderd jaar energie en ‘Saoedi-Amerika’ door en geeft fracking een substantiële bijdrage tot hooguit 2020. Intussen missen we de boot naar een duurzame toekomst. Een sleutelbegrip hier is hoeveel energie je overhoudt aan geïnvesteerde energie (EROEI): het kost steeds meer energie om energie te winnen en hoe erger dat wordt hoe minder we onze complexe maatschappij overeind kunnen houden. De geduldige en precieze manier waarop Heinberg dit uitlegt is de sleutel tot het begrijpen van onze toekomst. Het is absoluut noodzakelijk dat dit weidverbreid begrepen gaat worden, willen we nog een toekomst behouden.

Het zou wel eens kunnen dat Jeremy Leggett hiervoor de sleutel gevonden heeft door Carbon Tracker mede op te richten. Dit begint door de financiële wereld te zingen als een zich langzaam verbreidend strovuur. De schaliegasdreiging in Nederland lijkt enigszins geweken, nu minister Kamp een onderzoek heeft gelast dat meer dan een jaar gaat duren. Maar vergis u niet, dat is slechts schijn. Het zou een middel kunnen zijn om straks onverhoeds vast te stellen dat (nu wel) aan alle voorwaarden is voldaan, en dat het boren kan beginnen. Niet voor niets hebben meer dan honderd gemeenten zich schaliegasvrij verklaard en komt er nu een ontwikkeling op gang om fossielvrij te worden. Laten we hopen dat de gemeenten het voortouw nemen in de zo door Leggett en Heinberg gewenste ommezwaai, want van het Rijk zal het niet komen, zo lijkt het.

.

Op 12 december (2013) sprak Rob Hopkins in Amsterdam (Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade –www.dezwijger.nl). Zie Het transitiehandboek.

.

Op 27 mei (2013) j.l. presenteerde Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de dieren in de 2e kamer, in Den Haag de nieuwste uitgave in de paradigma-serie van uitgeverij Jan van Arkel. Het betreft de door haar geredigeerde bundel MÉÉR!. Dit boek is een bundel van 15 artikelen van 14 auteurs over de onhoudbaarheid van het nu geldende paradigma van de eindeloze economische groei. Uitgangspunt van de bundel: 'Niet de prijs van de dingen, maar de waarde ervan centraal stellen'. De artikelen belichten aspecten van het gebrek aan duurzaamheid die mede ten grondslag liggen aan de acute groeicrisis van dit moment en dragen oplossingen aan voor de gesignaleerde problemen.

.

Bij Jan van Arkel is verschenen Geld en duurzaamheid – Van een falend geldsysteem naar een monetair ecosysteem van Bernard Lietaer. Hij werkte o.a. bij de Centrale Bank van België en Gaia Hedge Funds, en is nu hoogleraar aan de Universiteit van Californië en de Universiteit van Financiën in Moskou.

Het boek bepleit een monetair ecosysteem dat tegen een stootje kan en duurzaamheid bevordert. Dat kan met extra muntsystemen die allerlei doelen dienen: betere gezondheid, onderlinge samenwerking, milieubehoud, florerende lokale economie, enz. Die muntsystemen zijn niet alleen goed voor arme landen, niet alleen goed voor landen in crisis, maar ook goed voor ons eigen land.

Dit boek is een rapport van de Club van Rome voor Finance Watch, met instemming van de World Business Academy en de World Academy of Art and Science.

De ODE-bijlage van het NRC-Handelsblad van 8 december (2012)bevatte een interview met Bernard Lietaer.

.

Eveneens is nu verschenen De mythe van de groene economie – Valstrik, verzet, alternatieven van Anneleen Kenis en Matthias Lievens.

Dit boek ontrafelt de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo'n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt.6 maart

Op 6 maart (2013) publiceerde de bekende economie-website Me Judice een video-interview met Anneleen Kenis over de centrale stelling van het boek. Zeer helder en indrukwekkend.

.

Tuinen van overvloed het boek van Fransjan de Waard, is herdrukt. Op de beurs Groene Passie (www.groenepassie.nl) heeft Fransjan de nieuwe druk op 23 nov 2012 gesigneerd op de stand van uitgeverij Jan van Arkel.

De actie met crowdfunding voor Holzer’s permacultuur heeft duidelijk gemaakt dat het enthousiame voor het “nieuwe moestuinieren” en lokale voedselinitiatieven toeneemt. Steeds meer mensen willen af van de voedselindustrie en willen gezond eten uit eigen moestuin. Een mooie beweging. Met elkaar zaaien we een nieuwe toekomst.

Twee pioniers van eigen bodem daarbij zijn Fransjan de Waard, consulent permacultuur / schrijver van Tuinen van Overvloed en Inno Kock, ondernemer in natuurvoeding en medebedenker van Lazuur Food Community in Wageningen. Zij verzorgden een lezing op Proef de Aarde. Hierover meer informatie in deze pdf.

.

26 juni 2012 verscheen het boek EER – leven met eergedrag en eerverlies geschreven door Bea Lalmahomed. Dit boek biedt een nieuwe kijk op de problematiek van eergerelateerd geweld, met name door de toevoeging van het aspect seksueel geweld (verkrachting en incest) – dat vaak ongenoemd blijft terwijl er wel degelijk sprake van is – en de agency van het slachtoffer. De invalshoek van ‘agency’ laat zien dat het slachtoffer niet willoos is, maar in feite (mede) bepaalt wat zij toelaat. Het gaat om de afweging die het slachtoffer maakt m.b.t. haar handelen.

EER – leven met eergedrag en eerverlies is van belang voor slachtoffers en hun familie en de opvang en hulpverlening in brede zin. Zie daarvoor: 'Voor wie is dit boek bestemd'. Vele redenen om dit boek te lezen komen ook aan de orde in de Aanbevelingen.

Het boek heeft een theoretisch deel en een deel met tien verhalen van slachtoffers. Die zijn zo gekozen dat de verschillende aspecten van eergerelateerd geweld breed aan bod komen. Dit is uniek materiaal van een orde die nooit is gepubliceerd. Niet alleen doen de vrouwen en meisjes zelf hun verhaal over de moeilijke onderwerpen verkrachting en incest, elk verhaal wordt vervolgens door de auteur geanalyseerd volgens het door haar ontwikkelde agencybegrip en emotie-analyse-model. Dit levert een schat aan praktische inzichten voor het hele veld. Voor het onderwijs is dan het theoretische deel nog van groot belang.

Het belang van het boek is o.a. gelegen in: – het bereiken / beschrijven van groepen slachtoffers die nu niet bereikt / gezien worden, – het geven van een nieuwe visie op seksueel geweld in relatie tot eer, – het introduceren van het begrip agency en het emotie-analysemodel, – het bieden van een effectieve aanpak van de problematiek aan de hulpverlening.

Bea Lalmahomed voegt met haar boek EER nieuwe dimensies toe aan de bestaande aanpak, die het verdienen ruime aandacht te krijgen.

.

Op 16 mei j.l. is het uit het Duits vertaalde boek Holzer's permacultuurverschenen, geschreven door de Oostenrijkse permacultuur-uitvinder Sepp Holzer. Holzer heeft zijn bedrijf, de Krameterhof, omgetoverd in een lusthof. Bekijk het op youtube. In het boek komen alle aspecten van Holzer’s aanpak aan bod, niet alleen hoe je een holistisch systeem opzet, maar vooral ook allerlei praktische details. Wie het leest zal popelen om zelf aan de slag te gaan.

Het ligt in de bedoeling dat Sepp Holzer 23/24/25 november naar Nederland komt, waar hij dan in elk geval zal optreden op de beurs De Groene Passie in de Americahal in Apeldoorn. Nadere berichten hierover volgen nog.

.

In de paradigmaserie is verschenen Terugkeer naar het leven van Joanna Macy en Molly Brown. Dit boek doet ons beseffen dat wanneer we onze pijn om de wereld ontkennen of onderdrukken, we ook onze kracht ondermijnen om bij te dragen aan de heling ervan. Naast een grondige analyse biedt dit boek een schat aan oefeningen en rituelen, die ons helpen om waarden als moed, solidariteit en engagement nieuw leven in te blazen.

.

In december 2011 verscheen in de paradigmaserie is het boek Einde aan de groei – ons aanpassen aan de nieuwe realiteit van de Amerikaan Richard Heinberg. De centrale these van dit boek is even simpel als onthutsend: het is over en uit met de economische groei.

Een boek over wat de economen ons niet vertellen. Een diepgaande diagnose van de economische, grondstoffen- en oliecrisis. Maar ook hoop en inspiratie voor de toekomst. Meer informatie (o.a. een aanvulling op Hoofdstuk 7 ‘Personal Advice on Adjusting to the End of Growth’ en lezingen) vindt u op: richardheinberg.com. Richard schreef het artikel ‘Life after the end of economic growth’ voor de Guardian op 30/11.

Richard Heinberg (Post Carbon Institute) is auteur van negen bekroonde boeken, waaronder The Party’s Over, Powerdown, Peak Everything en Blackout. Zijn artikelen verschenen in vele bladen, waaronder Nature.

.

Eind november 1911 verscheen het nieuwe boek van Mark Lynas: De mens als god - Hoe de aarde het antropoceen kan overleven. Het is de Nederlandse vertaling van The God Species. Mark Lynas is ook de auteur van Zes graden - onze toekomst op een warmere planeet.

Zaterdag 3 december plaatste De Volkskrant een interview met Mark in de Wetenschapsbijlage.

Over het boek: Er bestaan negen milieugrenzen die cruciaal zijn voor ons voortbestaan. Drie grenzen overschrijden we al. De mensheid is – bijna ongemerkt – zelf aan het stuur gaan staan van het reilen en zeilen van het aardse milieu. Maar dat besef is nog niet erg doorgedrongen. Met concrete grenzen heeft de mensheid houvast. De mens als god geeft als eerste boek deze grenzen precies aan. Daarom is het verplichte kost voor wie in tijden van economische crisis de horizon niet uit het oog wil verliezen. Dat het roer om moet, is eenieder volkomen duidelijk na lezing van De mens als god. Mark Lynas heeft uitgesproken ideeën over hoe dat het beste kan. Niet iedereen zal zijn voorkeur voor kernenergie en genetische manipulatie delen, maar zijn onderbouwing dat ze bij behoud van welvaart de enige uitweg vormen, rechtvaardigt in elk geval een rationele discussie en daarvoor biedt Lynas volop argumenten.

.

Het nieuwe boek De Duurzaamheidsrevolutie – Hoe mensen organisaties en organisaties de wereld veranderen door Herman Verhagen beleefde tijdens de Nacht van de duurzaamheid een succesvolle presentatie. Intussen is Herman op Vroege Vogels geweest, is het boek opgenomen op www.duurzaam-ondernemen.nl en begint hij aan een serie spreekbeurten. Herman komt graag ook bij u om zijn verhaal te vertellen.

Nu is op Knack.be een bespreking van De Duurzaamheidsrevolutie verschenen van de hand van Jan Haeverans.

.

Tim Jackson blijft met zijn boek Welvaart zonder groei onverminderd in de belangstelling staan. Hij gaf een heel goed interview aan de krant De Morgen dat we hier in tekstvorm plaatsen.

.

Rob Hopkins hield bij zijn bezoek aan België en Nederland enkele zeer inspirerende lezingen. Een heel goed interview plaatste NRC-Handelsblad in de speciale klimaatbijlage voor de klimaatconferentie in Durban (Zuid Afrika) van 26 november.

Hieronder nog een foto van een aantal oprichters van Transition Town Nederland samen met Rob. (Tevens de link naar het verslag van de Nederlandse lezing.)

Rob Hopkins met de oprichters van Transition Towns Nederland

.

Zojuist verscheen Plan voor een duurzame en solidaire economie, een boek van John Huige en Lou Keune van het Platform DSE.

.

Van de stichting wAarde is een nieuw boek uitgekomen, De Straatwaarde van Duurzaamheid. Het boek doet verslag van een onderzoek naar de beleving van natuur en milieu en de klimaatverandering door jongeren.

.

Nieuw is ook Een leven vol stoelen van Stephan During.

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |