Ga naar home van Uitgeverij Jan van Arkel Ga naar home van Uitgeverij Jan van Arkel im/ib
 
 

978 90 6224 529 1

Gebonden

224 pagina's

17,95

15-1-2014

 

Richard Heinberg : Schaliegas, piekolie & onze toekomst

met Ko van Huissteden, Schaliegas in Nederland en BelgiŽ

 

Inhoud

Na de Groningse gasbel lijkt Nederland opnieuw op een gas- en olieschat te zitten. Een kwestie van nieuwe technieken om deze brandstoffen aan te boren. Het opraken van onze energiebronnen lijkt voorlopig opgelost. De belangen zijn groot: een oplevende economie, werkgelegenheid en onafhankelijke energievoorziening. Proefboringen moeten de (aanvaardbare) milieurisico’s in kaart brengen, zodat deze veilig kunnen worden afgevinkt. Dit zijn de kaarten die worden uitgespeeld, maar de bevolking verzet zich.

 

Het debat is in de Verenigde Staten al verder. De aanvankelijke hype legde eenzijdig de nadruk op politieke en economische voordelen. En men begon gewoon te boren. Wat bleek: overschatte voorraden, snelle uitputting, onderschatte milieurisico’s en boortorens die niet uit de kosten komen.

Heinberg beschrijft de schaliewinning (fracking), levert de cijfers en de feiten, en presenteert de bottom line: we leven aan het einde van het tijdperk van de goedkope olie. Elke nieuwe vorm van brandstofwinning levert een lager energierendement (eroei). We zullen onze energiepolitiek fundamenteel moeten aanpassen. De argumenten daarvoor zijn ecologisch én economisch. Bij de strategie van onze regering zullen we allemaal verliezers zijn.

schaliegaspiekolieonzetoekomst

Recensies

– Lees hier een uitvoerige recensie van Schaliegas in Nederland en België uit het Tijdschrift Milieu, sept. 2014 . (Let op! pdf begint met ander boek.)

Blurb

'"Zij die denken dat schaliegas het wondermiddel voor de toekomst van onze energievoorziening is, zouden deze waarschuwende boodschap moeten lezen – je proeft de onmiskenbare waarheid die erin zit." Bill McKibben, oprichter van 350.org en auteur van Oil and Honey: The Education of an Unlikely Activist

"Zij die de wereldwijde energie-industrie al langer volgen, vragen zich af of de claims die gemaakt worden over schaliegas en tight oil ‘te mooi lijken om waar te zijn’. Hier is het harde bewijs dat dat inderdaad zo is. De VS zullen alleen duurzame onafhankelijkheid en zekerheid op energiegebied verkrijgen als ze twee dingen doen: de energievraag reduceren en duurzame energiebronnen ontwikkelen." Michael Klare, directeur van het Five College Program in Peace and World Security Studies aan Hampshire College en auteur van The Race for What’s Left.

"Heinberg legt de heilloze economische weg bloot achter de zogenaamde fracking-boom, en ondergraaft zo de claims uit de industrie dat schaliegas economisch voordeel en energiezekerheid voor de VS met zich mee brengt. In heldere, harde bewoordingen laat Heinberg zien dat lokale gemeenschappen waar fracking plaats vindt er economisch juist op achteruitgaan. Voor hen die willen weten waarom aardgas geen oplossing is maar een doekje voor het bloeden, is dit een onmisbaar boek." Michael Brune, directeur van de Sierra Club en auteur van Coming Clean.

"De onconventionele winning uit schalies is genadeloos gehypet door de olie- en gasbedrijven. Richard Heinberg is bij uitstek geschikt als doorprikker van mythes en brengt zinnigheid in de dialoog, die helaas beheerst wordt door een manier van denken bij de energieproducenten die sterk lijkt op die van Wall Street." Deborah Rogers, oprichter van Energy Policy Forum, voormalig financieel analist op Wall Street.

"We leven al met de valse belofte dat fracking het milieu niet aan zou tasten. Nu kun je de feiten lezen achter de valse belofte dat het ons in de toekomst energiezekerheid zou bieden en dat het veel banen oplevert. Heinberg prikt al deze mythen door. Het is verplichte kost voor onze democratische leiders." Maude Barlow, voorzitter van het bestuur van Food & Water Watch en auteur van Blue Covenant.

"Het klonk altijd te mooi om waar te zijn...Richard Heinberg legt met gezag de kleine lettertjes bij de hype uit – fracking is zeker de moderne versie van wonderolie. De echte vooruitgang zit in energiebesparing in combinatie met zonne- en windenergie. Het is tijd voor een nuchter en eerlijk debat over onze toekomst met energie. Dat maakt dit een essentieel boek." David W. Orr, Paul Sears Distinguished Professor of Environmental Studies and Politics aan Oberlin College, en auteur van Down to the Wire.

"Richard Heinberg laat de twee essentiële zaken zien die iedereen zou moeten begrijpen: de belofte van schalieolie en aardgasovervloed is overdreven en misleidend, en de kosten van het winnen van de schalieolie zijn nu zo hoog dat ze niet sporen met economische groei." Arthur Berman, geologisch consultant en directeur van Labyrinth Consulting Services, Inc.

"De ‘schalierevolutie’ kan sneller voorbij zijn dan je denkt. Heinberg doet wat de grote media nalieten: de moeilijke vragen stellen – vooral over de economische kant – en zeer gedetailleerd de werkelijke potentie van het fracken voor olie en gas beoordelen. Dit boek is een belangrijk tegenwicht tegen wat tot nu toe niet veel meer was dan het herkauwen van persberichten uit de industrie, en is een must voor investeerders en beleidsmakers." Chris Nelder, energieanalist en auteur van Profit from the Peak.

"Als bepaalde zaken te moeilijk of te pijnlijk zijn om te begrijpen, kan het een heldendaad vereisen om de boodschap over te brengen. Richard Heinberg is een vuurtoren die door de mist van wensdenken schijnt om de kritieke punten te belichten waar het menselijke project mee staat of valt: energie en economie." James Howard Kunstler, auteur van Too much magic en The long Emergency.'

Auteur

KO VAN HUISSTEDEN (Utrecht, 1952) heeft Fysische Geografie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is gepromoveerd op de ondiepe geologie van Twente. Na zijn promotie is hij werkzaam geweest in de IT-sector en onderzoek naar bodemverontreiniging. Sinds 1993 is hij werkzaam aan de Vrije Universiteit als universitair (hoofd)docent, en doet onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering in arctische toendragebieden en broeikasgas-emissies uit veenbodems. Sinds 2012 is hij voorzitter van de Stichting Schaliegasvrij Nederland.

RICHARD HEINBERG is de bekroonde auteur van tien eerdere boeken, waaronder The Party’s Over, Powerdown, Peak Everything, en Einde aan de groei. Hij is senior medewerker aan het Post Carbon Institute en wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande piekolie-experts ter wereld. Hij kreeg een M. King Hubbertprijs voor excellentie in aan energie gerelateerde educatie en gaf sinds 2002 ruim vijfhonderd lezingen over de hele wereld over het opraken van fossiele brandstoffen. Hij heeft gepubliceerd in Nature, het meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift ter wereld, hij is aangehaald in Time magazine en andere belangrijke publicaties, en hij is in zeven landen geïnterviewd voor radio en TV. richardheinberg.com facebook⁄twitter: richardheinberg

Over het Post Carbon Institute: Het Post Carbon Institute helpt individuen, gemeenschappen, bedrijven en overheden aan de benodigde informatie om de met elkaar verweven economische, energetische, ecologische en monetaire crises die de 21e eeuw bepalen te kunnen begrijpen, en ernaar te kunnen handelen. www.postcarbon.org facebook⁄twitter: postcarbon

Richard Heinberg
© Uitgeverij Jan van Arkel, febr 2016
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |