Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 76661 00 1

paperback met flappen

112 pagina's

22,50

 

Thomas van Slobbe : De Straatwaarde van Duurzaamheid

 

Inhoud

De Straatwaarde van Duurzaamheid geeft inzicht in de wijze waarop jongeren anno 2011 milieu, klimaat en natuur beleven. Dit inzicht is gebaseerd op ruim 500 straatinterviews en – acties met jongeren, op hangplekken, in snackbars, straathoeken, voetbalveldjes, schoolpleinen, festivalterreinen, parken en jeugdhonken. Tevens worden beleidsconsequenties uitgewerkt voor overheden en aatschappelijke organisaties

Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van de projecten “Lijfstijl en natuurbeleving” en “De Straatwaarde van Duurzaamheid”, die respectievelijk door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het door het ministerie van Milieu&Infrastructuur; zijn gesubsidieerd. Ook de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan bij tal van andere jongerenprojecten van Stichting wAarde zijn in deze publicatie verwerkt.

 

We reden met een bus vol jongeren naar de Tweede Kamer. Een aantal Kamerleden had aangegeven graag met deze jongeren van gedachten te wisselen over de groene hangplekken die ze hadden ontworpen.

De jongeren kwamen uit alle delen van het land. Ze hadden zich goed voorbereid, hadden hun maquettes meegenomen en gaven onbevangen antwoord op de vragen die hen daarover werden gesteld.

Zo ontspon zich een levendig gesprek, tot één van de Kamerleden tevreden opmerkte dat hij zo blij was dat nu eindelijk de kloof tussen jongeren en politici wat kon worden overbrugd. Vanaf dat momenten hielden alle jongeren hun mond. De Kamerleden hadden dat eerst niet eens door en praatten vrolijk verder. “Wat is er,” fluisterde ik naar één van die meiden die naast me zat. “Waarom zeggen jullie opeens niets meer.” Ze boog zich naar me toe en fluisterde in mijn oor: "Mijnheer. Wat is een kloof?"

Stichting wAarde is een denktank binnen de natuur- en milieubeweging die frisse visies, strategische interventies en inspirerende handelingsperspectieven ontwikkelt. Onder de noemer De Straatwaarde van Duurzaamheid heeft zij zich nadrukkelijk gericht op de relatie tussen jongeren en duurzaamheid.

Nadere informatie: www.waarde.nl

destraatwaardevanduurzaamheid

Auteur

Drs. Thomas van Slobbe is ecoloog, schrijver en algemeen directeur van Stichting wAarde. Van zijn hand verschenen onder meer:

  • Het verdriet van de korenwolf (1999)
  • De bevrijding van het Landschap (samen met dr. Marius de Geus; 2001)
  • Een vlechtheg heeft geen haast (2002)
  • Atlas van het Nederlandse weidegevoel (2004)
  • Dagboek van een Lege Plek (2005)
  • Het Kyoto-Complot (ecothriller onder pseusoniem Ruben van Dijk, 2007)
  • Graan (ecothriller onder pseusoniem Ruben van Dijk, 2010)
© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |