Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 149 1

Paperback

144 pagina's

20,00

1990

 

Petran Kockelkoren(red.) : Boven de groene zoden

Een filosofische benadering van milieu, wetenschap en techniek

 

Inhoud

Groen is de natuur, grijs het milieu. Wetenschap en techniek opereren in het milieu, op het raakvlak van natuur en cultuur. In toemende mate raken zij daar bekneld. Op hun beurt liggen wetenschap en techniek ingebed in een economisch bestel waaraan een kloof tussen arm en rijk inherent is. De krisis in de verhouding van cultuur en natuur vergt daarom een herijking van mens- en natuurbeeld dat ten grondslag ligt aan wetenschap en techniek, inclusief de economie.

 

In dit boek worden wegen gezocht naar een integrale benadering van cultuur en natuur. Eerst gaan de auteurs op zoek naar de wortels van de wetenschapsbeoefening en naar die van de economie. Vervolgens worden in twee hoofdstukken de centrale concepten van het natuur- en milieubeleid tegen het licht gehouden. Daarna vindt een evaluatie plaats van de onderlinge verstrengeling van wetenschap, techniek en economie. Tenslotte worden alternatieven verkend die zich al aandienen.

bovendegroenezoden
© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |