Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 262 7

Paperback

352 pagina's

29,90

1-6-2005

 

Jaap Breeveld : De risico's van het denken

Het treffen tussen Indiaanse spiritualiteit en techniek

 

Inhoud

'"Wij proberen te overleven in de buik van het monster", zeggen de traditionele Pueblo-indianen in het zuidwesten van de VS. Zij kregen te maken met Spaanse veroveraars en monniken, veeboeren en andere kolonisten en tenslotte met atoomfysici. Het Land van Betovering is tegelijk de bakermat van veel high-tech bewapening. De traditionele Indianen moeten toezien hoe de overmacht van de Westerse techniek steeds groter wordt. Dit boek geeft inzicht in de aand en de gevolgen van deze confrontatie. Jaap Breeveld gaat vooral in op het werk van twee radicale twintigste-eeuwse denkers, de antropoloog-bioloog Gregory Bateson en de filosoof-socioloog Jacques Ellul. Naast een grondige studie van bronnen, vormen de persoonlijke contacten van de auteur met Noordamerikaanse indianen de basis van dit boek.'

derisicosvanhetdenken

Downloads

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |