Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 118 7

Paperback

295 pagina's

29,90

1986

 

Wouter Achterberg en Wim Zweers : Milieufilosofie

Tussen theorie en praktijk

 

Inhoud

Biedt het ecologisch perspectief - als mogelijk antwoord op de milieucrisis - kansen op maatschappelijke toepassing? In deze bundel wordt getracht een verbinding te leggen tussen de theorie van het ecologisch denken en de maatschappelijke praktijk. Wat betekent het de werkelijkheid ecologisch te ervaren en wat kunnen we leren van de kunst, van spirituele bewegingen, van de evolutie van de menselijke geest, of van biologen als Bateson en fysici als Capra en Bohm? Hoe valt zo'n visie praktisch bruikbaar te maken? Wat kan de overheid doen? Is ecologisch denken slechts utopisch of kunnen we bijv. de beweging van kleinschaligheid en aangepaste technologie beschouwen als een eerste aanzet tot maatschappelijke verankering zoals bepleit door Schumacher en Skolomovski?

milieufilosofie
© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |