Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 7303 447 1

Paperback

128 pagina's

12,50

1-7-2009

 

Weia Reinboud : Modellisme

Over skepticisme en de productiviteit van het denken

 

Inhoud

Skepticisme heeft nogal een slechte naam, terwijl in de loop van de tijd filosofen skepticisme steeds dichter benaderden door stukjes van het idee 'waarheid' af te knagen. Weia Reinboud houdt in dit boek een pleidooi om nog een stukje verder te knagen, waardoor je terecht komt in een vorm van skepticisme die allerlei voordelen biedt.

 

Modellisme' is de naam die zij voor haar favoriete vorm van skepticisme gebruikt. Hele rijen boeken zijn volgeschreven met pogingen om de door skeptici opgeworpen uitdagingen te weerleggen, maar in dit boek gaat het dus andersom. Het denken wordt er juist productiever van door skepticisme niet te vermijden en niet onbelangrijk is dat discussies er gezelliger en vruchtbaarder van zouden kunnen worden. In het boek voorbeelden uit de wetenschapsfilosofie (Popper, Hume, Einstein en anderen komen aan bod), maar steeds wordt de link gelegd naar het dagelijkse denken en de consequenties voor het sociale verkeer tussen mensen.

Ontleend aan een recentie op de Volkskrant.nl.

modellisme

Blurb

Je neemt iets waar en verbaast je dat een ander het over het hoofd ziet. Of je neemt iets waar, het is anders dan je verwachtte, maar je weet niet of je je simpelweg vergiste, of dat je je ideeën kunt repareren of dat je helemaal opnieuw moet beginnen te denken. En als je opnieuw begint, waar haal je dan nieuwe ingrediënten vandaan? En dan heb je iets moois bedacht, je doet je best het te onderbouwen, en anderen zien er het interessante niet van. ---- Mensen blijken heel goed langs elkaar heen te kunnen denken. Zowel in het wetenschappelijke als in het daagse denken spelen al dit soort problemen en daarom worden begrippen als ?waarheid? en ?werkelijkheid? al heel lang bekritiseerd onder meer door skeptici van allerlei slag. Toch worden deze kwesties liefst omzeild; hele rijen boeken zijn volgeschreven met pogingen om de door skeptici opgeworpen uitdagingen te weerleggen.

In dit boek gaan het andersom. In de gangbare filosofie is door de eeuwen heen skepticisme steeds dichter benaderd doordat telkens weer stukjes van het idee ?waarheid? afgevoerd moesten worden. Een klein stukje verder gaan, ligt eigenlijk voor de hand. Je komt dan terecht in een vorm van skepticisme die veel voordelen heeft: het denken wordt er productiever van en discussies zouden er gezelliger en vruchtbaarder van kunnen worden. De meeste mensen zijn al skeptisch over de ideeën van andersdenkenden? en die kritische benadering verdienen ook de eigen ideeën.' Uit recencie op A-infos (nl).

Auteur

Weia Reinboud (1950) studeerde een jaar natuurkunde en daarna sociale wetenschappen. Later in zelfstudie de exactere kant van de filosofie.

Zij schreef boeken (waaronder 'Hoe komen kringen in het water ' aardige filosofie'), brochures en artikelen, over uiteenlopende onderwerpen (anarchisme, dwarse economie, ethische kwesties) waarin onderliggende thema's eigenlijk altijd al zijn het logisch onderbouwd redeneren en de kwaliteit van het samenleven.

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |