Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 404 1

Paperback

112 pagina's

19,95

1998

 

Marc Van den Bossche : Natuur en lijfelijkheid

Proeven van een ethisch denken

 

Inhoud

Het Westerse denken heeft de rede gedefinieerd op een manier van uitsluiting. Wat niet berekende en beheersende wijze van denken past, wordt als irrationeel beschouwd. Het lijf, als de natuur die we zelf zijn en de natuur als bron van gevelsmatige en lijfelijke verbondenheid is uit het door de exacte wetenschappen gedomineerde kengebied verbannen. Natuur en lijfelijkheid wil komen tot een samen-denken van natuur, lijfelijkheid en esthetiek. Het gaat om het esthetisch-lijfelijk vorm geven aan ons leven in een samenspel met de natuur. Het momenteel overheersende individualisme wordt door allerhande cultuurpessimisten op de korrel genomen. Toch neem Marc Van den Bossche dit als uitgangspunt. Hij combineert dat met de Griekse idee van de zorg voor zichzelf, die een levenskunst is. Zelfzorg is echter geen solitaire bedoening. Een zelf wordt men pas door met de andere. Die andere is hier niet alleen de medemens, maar ook de natuur: zelfzorg is ook zorg voor de natuur. De natuur is datgene waaraan we samen vorm geven, al heeft ook het eenzame gevoelsmatige, lijfelijke ervaren ervan hier zijn plaats. Marc Van den Bossche tracht dan ook te tonen hoe we dit 'irrationele' ding hebben willen disciplineren. Het temmen van het lijf en het temmen van de natuur gaan in zijn visie hand in hand. Natuur en lijfelijkheid mondt uit in (een proeve van) een natuursethetiek, als het ware gedacht vanuit het lijf. Voor de manier waarop de voor zichzelf zorgende mens in de natuur geworden is, laat de auteur zich inspireren door het denken van Maurice Merleau-Ponty.

natuurenlijfelijkheid
© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |