Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 342 6

paperback

528 pagina's

32,50

1995

 

Wim Zweers : Participeren aan de natuur

Ontwerp voor een ecologisering van het wereldbeeld

 

Inhoud

Dit boek gaat over participeren: deelhebben aan de natuur. Dat is iets wat ons in het moderne, 'wetenschappelijke tijdperk bijna volledig vreem geworden schijnt, een voltooid verleden tijd die volgens velen nooit meer terug kan komen. Hier wordt het tegendeel beweerd: dat deelhebben aan de natuur - als essentieel aspect van menselijke zingeving - een bij uitstek hedendaags en westers perspectief kan zijn dat ook geenszins op gespannen voet behoeft te staan met wetenschap of rationaliteit.

 

Deelhebben aan de natuur is ook een maatschappelijke noodzaak als we de natuur- en milieucrisis bij haar wortels willen aanpakken. We hebben een nieuw cultuurconcept nodig, één waarin scheiding tussen mens en natuur plaatsmaakt voor verbondenheid. En uitbuiting wordt ingeruild voor zingeving.

participerenaandenatuur

Blurb

Cornelis Verhoeven: '...een meesterwerk, met vaste hand en een koppig soort integriteit gecomponeerd, tot in honderden details doordacht en met onverstoorbaar evenwicht onder woorden gebracht!'

Ton Lemaire: '...meest complete verhandeling over milieufilosofie... Bestrijkt de natuurwetenschappen, de technologie, het feminisme, esthetiek en spiritualiteit.'

Auteur

Wim Zweers was van 1971-1994 verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam.

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |