Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 119 0

Paperback

264 pagina's

32,50

1986

 

Wouter Achterberg : Partners in de natuur

Een onderzoek naar de aard en de fundamenten van een ecologische ethiek

 

Inhoud

Wij zijn tegenwoordig getuige van een wereldwijde aantasting van natuur en milieu, die een gevolg is van menselijk handelen. De berhoudingen tussen mens en cultuur verkeert in een crisis die ook morele aspecten heeft. Hoe kan zij overwonnen worden? Verschillende oplossingen zijn voorgesteld. Een centraal element van één radicale uitweg ui de crisis is dat mensen een houding van moreel respect voor de natuur innemen: voor andere levende wezens, ecosystemen en de biosfeer. Wat zijn de gronden voor moreel respect voor de natuur? Door welke morele principes dienen mensen zich te laten leiden in hun omgang met de natuur? Waarop berust de erkenning van intrinsieke waarde in of van de natuur? Welk natuurbeeld wordt voorondersteld door moreel respect voor de natuur? In dit boek, een studie op het terrein van wijsgerige ethiek en metafysica, wordt een poging gedaan antwoorden op deze vragen te vinden en te rechtvaardigen.

partnersindenatuur
© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |