Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 7303 444 0

Paperback

212 pagina's

17,50

 

Rymke Wiersma : Stoïsche notities

De stoicijnen en andere klassieke filosofen als bron van inspiratie voor geluk en een mooiere wereld

 

Inhoud

De filosofie van de Griekse Oudheid vormt voor velen nog steeds een bron van inspiratie en kan dat zeker ook zijn voor linkse denkers en wereldverbeteraars. Niet voor niets schreef Marx zijn skriptie over de atomisten en wijdde de anarchist Kropotkin vele bladzijden aan Zeno, de eerste stoïcijn. Het persoonlijke is politiek, en dat was ook in de Oudheid al zo. Linkse denkers hebben altijd veel aandacht besteed aan economie, maatschappelijke processen en structuren. Feministen maakten duidelijk dat ook taakverdeling, samenlevingsvormen, opvoeding, rolpatronen, hoe we ons voelen en hoe we uit en thuis met elkaar omgaan politiek zijn. Rymke Wiersma: 'Dit boek gaat over persoonlijk geluk en wereldverbeteren en hoe die twee elkaar kunnen versterken in plaats van in de weg zitten. Ik heb vele jaren met plezier aan het boek gewerkt; het stoïsche gedachtengoed blijft uitdagend en leerzaam.'

De stoïcijnen waren hun tijd ver vooruit met hun ideeën over gelijkheid tussen mensen, kosmopolitisme en de ontkenning van het bestaan van belangentegenstellingen. Naast de filosofie van de stoïcijnen, vormden ook ideeën van atomisten, cynici en skeptici een inspiratiebron voor de notities in dit boek. De wereld onder ogen zien en niet nalaten te streven naar verbetering. Alles durven te betwijfelen zonder de wereld in de steek te laten. Een boek over persoonlijk geluk en wereldverbeteren en hoe die twee elkaar kunnen versterken in plaats van in de weg zitten. 'Denk je eens in: een wereld zonder woede, zonder oorlog, zonder geweld, zonder dwang, zonder jaloezie, zonder onvrede... Niet haalbaar? Maar ook een wereld met minder van dat alles is de moeite waard.'

stoischenotities

Blurb

Rymke Wiersma, activiste en idealiste (wil met haar boek ...) de oorspronkelijke Stoa meer recht doen, en een lans breken voor het ideaal dat zwaar bebaarde lieden ooit tussen de Atheense zuilen beleden: een wereld bewoond door kosmopolieten die hun schadelijke drijfveren zodanig de baas zijn geworden dat er geen belangentegenstellingen meer bestaan. Een conventioneel filosofisch werkje vormen Wiersma's notities bepaald niet. (...) Gelijdelijk aan gaan (haar aantekeningen) een pleidooi vormen voor een soort utopisme "met beide benen op de grond". Veel grote wijsgeren passeren de revue, te beginnen met de oer-stoïcijn Zeno van Citium (...).', Olaf Tempelman in de Volkskrant (boekenbijlage 20 juni 2008).

Auteur

Rymke Wiersma is sinds de oprichting in 1981 werkzaam bij uitgeverij Atalanta, dat van een kleinschalige vrouwendrukkerij uitgegroeid is tot een centrum voor boeken, filosofie en muziek. Een groot deel van de boeken die bij Atalanta verschijnen zijn van haar hand. (Uit het Ravage Archief.)

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |