Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

Een bericht van de Dalai Lama en een voorwoord van Matthew Fox

978 90 6224 518 5

Paperback

300 pagina's

17,95

4-5-2012

 

Joanna Macy & Molly Young Brown : Terugkeer naar het leven

Oefeningen en rituelen om ons weer te verbinden met het levensweb

 

Inhoud

Veel mensen voelen zich diep geraakt door de ernstige schade die de natuur en het leven op Aarde wordt toegebracht. Omdat we ons zo machteloos voelen, leidt deze pijn vaak tot schuldgevoelens of ontkenning, met als resultaat dat we onze geest afsluiten.

Terugkeer naar het leven van Joanna Macy doet ons beseffen dat wanneer we onze pijn om de wereld ontkennen of onderdrukken, we ook onze kracht ondermijnen om bij te dragen aan de heling ervan. Vanuit dit elementaire inzicht heeft zij al sinds de jaren ’70 Het werk dat weer verbindt ontwikkeld. Voor deze methode heeft zij geput uit de systeemtheorie, diepe ecologie, ecopsychologie en verschillende spirituele tradities. 'Het werk dat weer verbindt' helpt de weg voor te bereiden voor de overgang van de industriële groeimaatschappij naar een levensondersteunende samenleving, een overgang die ook wel de ‘Grote ommekeer’ wordt genoemd. Naast een grondige analyse biedt dit boek een schat aan oefeningen en rituelen, die ons helpen ons weer als deel van het grotere levensweb te ervaren en om waarden als moed, solidariteit en engagement nieuw leven in te blazen. In deze geactualiseerde Nederlandse vertaling is een aantal nieuwe oefeningen opgenomen en is gestreefd naar een aanpassing aan de Nederlands-Vlaamse context. 'Het Werk dat weer verbindt' wordt in toenemende mate toegepast in de transition-town beweging.

terugkeernaarhetleven

Auteur

Joanna Macy is ecofilosofe, deskundige in systeemtheorie, boeddhisme en diepe ecologie. Zij wordt wereldwijd gerespecteerd in bewegingen voor vrede, rechtvaardigheid en milieu. Ze is auteur van zeven boeken en draagt haar kennis en engagement al meer dan veerig jaar uit in workshops voor persoonlijke en maatschappelijke verandering. Joanna Macy woont in Californië.

Een kort Engelstalig overzicht is ook te vinden in de Wikipedia.

Downloads

Over Terugkeer naar het leven hieronder de volgende downloads:

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |