Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

voorwoord Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER

978 90 6224 482 9

Gebonden met stofomslag

192 pagina's

17,90

2008

 

Bram van de Klundert : Verlangen goed te leven

Duurzame ontwikkeling tussen maakbaarheid, mondialisering en moraal

 

Inhoud

Is er een moreel Esperanto voor een duurzame levensstijl? Ja, met een nieuw perspectief op het goede leven in zijn dubbele betekenis: een prettig én een verantwoord leven. Dat vraagt nieuwe vormen van leiderschap uit de sfeer van wereldbeschouwing, overheid en bedrijfsleven.

Kan het utopische verlangen naar een betere wereld nog tot zijn recht komen nu het vertrouwen in grote leiders en een maakbare toekomst niet meer vanzelfsprekend is? Als duurzaamheid gaat over de vraag wat we voor anderen over hebben, is er dan een gedeelde morele basis te vinden? Bestaat er een moreel Esperanto? Het antwoord op deze vragen is ja. Het verlangen naar het goede leven is nog springlevend: we willen prettig en verantwoord leven. Dit boek geeft aan hoe die verlangens tot hun recht kunnen komen in een mondiaal perspectief op duurzame ontwikkeling. Innerlijke en morele dimensies komen aan de orde maar ook nieuwe visies op de rol van wereldbeschouwing, overheid en bedrijfsleven.

verlangengoedteleven

Blurb

Na 30 jaar milieubeleid op basis van normen, regels en technische maatregelen wijst Bram van de Klundert ons er op dat duurzame ontwikkeling een morele kwestie is. Het kan alleen wat worden als we de (politieke) discussie verleggen van uiterlijke normen naar innerlijke waarden. - Klaas van Egmond, hoogleraar milieukunde en oud-directeur Milieu- en natuurplanbureau.

Alexander Rinnooy Kan: 'Het lijkt of we het vertrouwen in gemeenschappelijke idealen en een maakbare toekomst verloren hebben. Visie, idealen en leiderschap worden met cynisme en wantrouwen begroet. De verlangens waaruit de utopie en de maakbare samenleving voortkwamen, zijn echter nog springlevend. Dit boek geeft aan hoe die verlangens tot hun recht kunnen komen in een nieuw perspectief op duurzame ontwikkeling. Daarbij neemt de innerlijke en morele dimensie een centrale plaats in. Duurzame ontwikkeling gaat immers in essentie over de vraag wat we voor anderen over hebben. Het gaat over het goede leven in zijn dubbele betekenis: een prettig en een verantwoord leven. Is er daarbij een moreel Esperanto te vinden, een gedeelde morele basis om tot een duurzame levensstijl te komen; en zo de hemel te bereiken dan wel de hel te vermijden? Het antwoord is ja, maar dat vraagt nieuwe vormen van leiderschap van prominenten uit de sfeer van wereldbeschouwing, overheid en bedrijfsleven.'

Auteur

Bram van de Klundert was secretaris directeur van de VROM raad en is columnist op het terrein van ruimtelijke ordening, natuur en landschap. Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van de SER.

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |