Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 433 1

Paperback

464 pagina's

22,50

2000, momenteel uitverkocht

 

Eef Arnolds : Weg van de natuur

Leidraad voor natuurbeleving en natuurbeschouwing

 

Inhoud

(Niet meer verkrijgbaar)

Verregaande vervreemding schept afstand tussen mens en natuur. Eef Arnolds beschrijft wegen om dit contact te herstellen, niet alleen verstandelijk, maar ook gevoelsmatig, intuïtief en spiritueel. Met beschrijvingen van authentieke natuurbelevingen en twintig oefeningen.

 

Het eerste deel gaat in op de heersende verwarring over het begrip "natuur". De essentie van natuur ligt in de spontaniteit van processen en levensvormen. Natuur is daarom overal aanwezig, tot in het menselijk lichaam. Op grond van de mate van menselijke beïnvloeding behandelt Arnolds diverse typen natuur: oernatuur, leefnatuur, gebruiksnatuur, boerennatuur en stadsnatuur. De auteur gaat kritisch in op nieuwe trends als natuurbeleid, natuurontwikkeling en introductie van soorten.

Deel twee beschrijft de weg van de natuur als een individuele levensweg. Deze weg begint met ontdekken en aandachtig waarnemen. Omgang met de natuur kan ons genot, ontspanning en inspiratie verschaffen. We kunnen tevens in contact komen met magische aspecten van de natuur die rationeel niet direct te verklaren zijn. In intense ontmoetingen met de natuur ervaren we de klank van stilte en de schoonheid van het vergankelijke. We worden geconfronteerd met eeuwigheid en oneindigheid. Hierdoor gaan we het menselijk bestaan in een ander perspectief zien. Uiteindelijk kunnen we het goddelijke ontdekken als een onpersoonlijke, universele kracht achter het bestaan van kosmos en leven.

Deel drie schetst een beeld van een natuurmens, een persoon die vanuit diepe verbondenheid in harmonie wil leven met de natuur en bij wil dragen aan een duurzaam natuurlijk evenwicht op aarde. De praktische gevolgen van een dergelijke levenshouding, komen aan bod. Aan het einde van het boek worden twintig oefeningen beschreven die als ondersteuning kunnen dienen bij het begaan van de weg van de natuur.

wegvandenatuur

Auteur

Eef Arnolds is bioloog. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van paddestoelen. Op het gebied van natuurbeleving en persoonlijke groei verzorgt hij lezingen en workshops. De aquarellen in Weg van de natuur zijn van zijn hand.

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |