Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 508 6

paperback met foto's in kleur en zwart-wit

240 pagina's

14,95

10-11-2012

 

Fransjan de Waard : Tuinen van overvloed

Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde

 

Inhoud

DE HERDRUK VAN DIT BOEK IS 23 NOVEMBER 2012 VERSCHENEN.

Eind jaren zeventig vormden de wouden op Tasmanië de kraamkamer van een visie en een beweging die inmiddels wereldwijd voet aan de grond krijgt onder de noemer ‘permacultuur’: permanente (agri)cultuur. Oorspronkelijk verwijst het woord ‘cultuur’ naar onze bewerking van het land, en inmiddels is het zonneklaar dat een blijvende, bloeiende menselijke samenleving alleen kan bestaan op het fundament van een verantwoorde omgang met de bodem en andere natuurlijke hulpbronnen.

De permacultuur vormt een integrale benadering voor ons leven op Aarde, waarin we de principes toepassen die we kunnen herkennen in natuurlijke ecosystemen – zoals de wouden op Tasmanië. De duurzame systemen die we zo inrichten voor de teelt van ons voedsel en het beheer van energie, water, landschap, grondstoffen en een eerlijke economie zijn divers, multifunctioneel, veerkrachtig, overvloedig, slim en van een menselijke maat.

De heruitgave van Tuinen van overvloed, dat in 1996 voor het eerst verscheen, markeert een snel groeiend bewustzijn over de urgentie van de mondiale problematiek, èn van de mogelijkheden om lokaal en regionaal in actie te komen. Dit boek zet de principes van de permacultuur grondig uiteen en laat zien hoe creatieve individuen en gemeenschappen van daaruit overal ter wereld meters hebben gemaakt.

Bovendien nodigt het u als lezer uit om dat ook zelf te gaan doen, zoals door:

  • het telen van kruiden en kiemgroente in de vensterbank
  • het verwerken van keukenafval op het balkon
  • het aanleggen van slimme groentebedden in de moestuin
  • het planten en beheren van een eetbare ‘jungle’
  • het ontwikkelen van ecologische buurtinitiatieven.
tuinenvanovervloed

Auteur

Fransjan de Waard stuitte na een studie tropische bosbouw en plattelandsontwikkeling op de mondiale hervormingsbeweging van de permacultuur en raakte daar intensief bij betrokken. In de jaren negentig liet hij een aantal buitenlandse pioniers naar Nederland komen om theorie en praktijk meer bekendheid te geven. Het boek Tuinen van overvloed inspireerde een voorhoede, die zich in hoog tempo aan het verbreden is, en zowel in de stad als op het land tot steeds meer initiatieven leidt. Vanuit zijn bureau De Waard Eetbaar Landschap verzorgt hij tekst, presentaties en workshops, en begeleidt hij projecten in de praktijk.

Tuinen van overvloed is gepubliceerd voor de geslachtsverandering van Fransjan en vermeldt daardoor nog de oude naam.

Downloads

Meer informatie over de lezing van Fransjan de Waard en Inno Kock, Proef de Aarde, gehouden op 23 november op De Groene Passie in deze folder.

De presentatie van dit boek was op 14 juli in Amsterdam. Download

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |