Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 333 4

Paperback

272 pagina's

25,00

1994

 

Jan Desmet : Moeder natuur naakt!

Over de schone schijn van onze natuur- en dierenliefde

 

Inhoud

Mensen houden van de natuur. Althans, dat zeggen ze. Een dag later spuiten ze vergif tegen het mos op hun terrastegels en noemen ze de wilde planten langs hun garagemuur smerig onkruid. Zelfverklaarde dierenliefhebbers strooien gifkorrels tegen de muizen, eten batterijkippen en vinden spinnen en slangen verboden fauna. Jan Desmet is er steeds meer van overtuigd dat we het woord 'natuur' maar beter uit onze omgangstaal schrappen. We moeten niet leren omgaan met 'de' natuur, maar met 'wildigheid', met levensvormen en landschappen die los van ons een bestaan opbouwen, want de aarde is duizenden planeten. De natuur is overal. Het onderscheid tussen natuur en cultuur, tussen wilde dieren en huisdieren is een mythe; de mens als natuurconsument is een oeroude kluns vol goede en/of zelfzuchtige bedoelingen.

Moeder natuur naakt! ontnuchtert de kijk op onze omgang met dieren en planten en evalueert 'de natuur' waarin wij leven, en leefden. Of het al dan niet goed of slecht gaat met planten en dieren, daarover geeft Jan Desmet een interpretatie die sommige natuurliefhebbers de gordijnen zal injagen. het boek handelt over het onvermogen en de ootmoed, over mammoeten en wisenten, over panda's van eigen bodem en over hoe de denkbeelden en handelingen van natuurbeschermers al of niet veranderden. In het slothoofdstuk suggereert de auteur hoe we de cohabitation tussen al dat planeetvolk een kans kunnen geven.

moedernatuurnaakt

Auteur

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de auteur.

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |