Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

Voorwoorden van Erik Swyngedouw en Peter Polder

978 90 6224 523 9

paperback

280 pagina's

17,95

20-11-2012

 

Anneleen Kenis en Matthias Lievens : De mythe van de groene economie

Valstrik, verzet, alternatieven

 

Inhoud

De klok tikt ongenadig: het klimaat verandert. We moeten, zo krijgen we te horen, samenwerken: allemaal samen tegen CO2. Steeds meer ngo's, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de 'groene economie'. Of spreken we beter over 'groen kapitalisme'? Kiezen voor groen is niet alleen belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan, het maakt een land ook 'sterker, gezonder, veiliger, innovatiever, competitiever en gerespecteerder', zo stelt Thomas Friedman, columnist van de The New York Times. 'Is er iets denkbaar dat vaderlandslievender, kapitalistischer en geostrategischer is dan dat?'

Dit boek ontrafelt de mythe van de groene economie in al haar dimensies: van emissiehandel tot duurzaam consumeren, van bevolkingscontrole tot technologisch optimisme. Maar het tekent ook een aantal krachtlijnen uit voor een alternatief. De transitie naar een duurzame toekomst kan niet zonder diepgaande maatschappijverandering, stellen de auteurs. En zo'n verandering vraagt precies meer sociale gelijkheid, meer democratie en minder markt.

De auteurs werken bij de KULeuven.

Artikel:

Video:

Website:

demythevandegroeneeconomie

Blurb

‘Dit voor een breed publiek geschreven werk bevat een verontrustende en vernieuwende analyse van de sociale achtergronden van de klimaatcrisis. Anneleen Kenis en Matthias Lievens formuleren een scherpzinnige kritiek op de dominante benadering van “de groene economie”, die weinig anders in blijkt te houden dan een technocratisch, centralistisch en slechts licht vergroend kapitalisme. Met veel durf en inzicht pleiten de auteurs voor een radicale verandering in de richting van een rechtvaardige en ecologisch verantwoorde samenleving, die breekt met het ongefundeerde vertrouwen in marktdenken en technologische oplossingen. Het boek is een absolute aanrader voor iedereen die bezorgd is over het uitblijven van een effectief klimaatbeleid.’ Dr. Marius de Geus, Politieke Filosofie, Universiteit Leiden

‘Dit boek is een must voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van onze aarde. De meerwaarde ligt vooral in het feit dat de auteurs het klimaatdossier terug politiseren, waarbij ze de echte oorzaken van de huidige ecologische en sociale crisis op een goed gedocumenteerde wijze blootleggen. Het siert hen dat ze geen pasklare dogmatische antwoorden naar voor schuiven: de toekomst is open. Maar ze geven wel creatieve aanzetten en ik kan alleen maar hopen dat dit boek tot een diepgaand debat leidt binnen de groene beweging die zich inderdaad – zoals de auteurs in de epiloog stellen – dringend moet heruitvinden.’ Vera Dua, voormalig voorzitter Groen, voormalig Vlaams minister van Landbouw en Milieu

(Meer blurb onder Downloads)

Auteur

Anneleen Kenis (1980) is licentiaat in de psychologie en master in de duurzame ontwikkeling en menselijke ecologie. Ze is onderzoekster aan de KULeuven waar ze momenteel werkt aan een doctoraat over ecologisch burgerschap, bewegingsopbouw en politisering. Anneleen nam deel aan talrijke klimaatacties in binnen- en buitenland.

Matthias Lievens (1980) is licentiaat in de politieke wetenschappen, de sociale en culturele antropologie, en de filosofie; hij schreef een doctoraat in de politieke filosofie. Momenteel werkt hij als post-doctoraal onderzoeker aan de KULeuven. Matthias is actief in de vzw Climaxi. Hij is (co-)auteur van ‘_Gebroken Vitrines. De andersglobalisten tien jaar na Seattle_’, en van ‘_Socialisme en Democratie in de 21ste eeuw_’.

Anneleen Kenis Matthias Lievens
© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |