Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 514 7

paperback

120 pagina's

10,00

 

John Huige en Lou Keune : Plan voor een duurzame en solidaire economie

 

Inhoud

Naar een echt duurzame en solidaire economie

De huidige economie is uiterst zorgwekkend. Bijna wekelijks worden we om de oren geslagen met nieuwe dreigingen die mondiale gevolgen zouden kunnen hebben. Ook op langere termijn zorgt de economie voor massale hoofdpijn. Ecologisch en sociaal wordt roofbouw gepleegd, terwijl de baten naar een steeds kleinere groep gaan.

De economische crisis is een gevolg van de neoliberale ideologie die de maatschappij doordrongen heeft. Het Platform voor een Duurzame en Solidaire Economie (dse) vond dat deze crisis goede kansen bood voor een overgang naar echte duurzaamheid en solidariteit. Het Platform maakte plannen en organiseerde bijeenkomsten gericht op een echte weg uit de crisis: een Fair en Green Deal (fgd).

 

Het neoliberale groeimodel heeft zijn grens bereikt. De manier waarop we onze welvaart meten is achterhaald. De urgentie om een einde te maken aan de koolstofeconomie wordt met de dag groter. Nederland is koploper in de achteruitgang van de biodiversiteit en behoort tot de grootverdieners aan de relaties met het Zuiden. In dit boek wordt de kritiek op de gangbare economie verwoord. Ook wordt de urgentie geschetst om tot echte veranderingen te komen. Die veranderingen vormen een transitie naar een nieuwe economie. De vorm van die transitie en de elementen voor het maatschappelijk debat schetsen we in de laatste hoofdstukken van het boek.

We gaan dit debat graag aan.

planvooreenduurzameensolidaireeconomie

Auteur

Zie www.platformdse.org of mail ons: info@platformdse.org

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |