Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 512 3

Paperback

200 pagina's

14,95

10-11-2011

 

Herman Verhagen : De Duurzaamheidsrevolutie

Hoe mensen organisaties en organisaties de wereld veranderen

 

Inhoud

Duurzame ontwikkeling is aan de winnende hand. Voorlopers creëren de kansen van morgen. Grote bedrijven zijn de motor van de verandering. Consumenten vragen om duurzame producten. Ook investeerders kiezen voor duurzaamheid. Nieuwe hybride organisaties verbinden wat voorheen los van elkaar stond. We naderen het kantelpunt.

deduurzaamheidsrevolutie

Recensies

  • Een recensie van de Duurzaamheidsrevolutie op duurzaamnieuws.nl de website van stichting iNSnet.

Blurb

'"In de Tour de France zijn stimulerende middelen verboden, in het publieke debat gelukkig niet. Herman Verhagen’s boek De Duurzaamheidsrevolutie is doping voor de wereldverbeteraars, voor de snel groeiende groep cultural creatives die volgens de Amerikaanse socioloog Paul Ray van onderaf een stille revolutie vormgeven. In sneltreinvaart raast Verhagen langs werkelijk alles wat met verduurzaming van onze economie te maken heeft, met steeds één centrale gedachte: er mogen dan wel grenzen aan de veerkracht van ecosystemen zijn, wat de menselijke spirit vermag is grenzeloos. De revolutie van onderop wordt overtuigend en inspirerend geschilderd. Hoe die veranderingen vervolgens weer kunnen leiden tot een mondiale politiek die de global commons veilig kan stellen blijft wat onduidelijk. Het is de schrijver vergeven: een boek dat loopt als een TGV moet af en toe een station overslaan."

Jan Paul van Soest - Advies voor Duurzaamheid en partner De Gemeynt

"In dit boek laat Herman Verhagen langs vele wegen zien dat er een steeds grotere beweging groeit van mensen en bedrijven die werken aan een duurzamere wereld. Maar om werkelijk een omslag naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen, zullen nog meer mensen en organisaties mee moeten duwen en moedig moeten zijn, want er zijn ook vele tegenkrachten, zo laat hij zien. Verhagen geeft een breed overzicht en analyse van de historie en huidige tijdgeest en daagt vervolgens iedereen uit om in de eigen omgeving, thuis en op het werk, te helpen de Duurzaamheidsrevolutie te bewerkstelligen. Een inspirerend boek!"

Marjan Minnesma - directeur Urgenda

“ Verhagen maakt de wrede gevolgen van ons streven naar economische groei pijnlijk duidelijk. Zijn ‘grote verhaal’ dwingt tot zelfreflectie. Hij roept op tot een Duurzaamheidsrevolutie waarin iedereen een rol heeft, niet in de laatste plaats bedrijven. Wie dit boek leest kan en moet aan de slag.”

Willem Lageweg - directeur MVO Nederland'

Auteur

Herman Verhagen (1954) houdt zich nu 35 jaar bezig met duurzame ontwikkeling (lokaal, nationaal en internationaal). Momenteel is hij consultant Duurzaamheid & Strategie bij adviesbureau Good Company.

Herman Verhagen
© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |