Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 525 3

Gebonden

192 pagina's

14,95

27-5-2013

 

Marianne Thieme (Red.), e.a. : MÉÉR!

 

Inhoud

MÉÉR! is het kernthema van onze samenleving geworden: meer van alles en meer dan er is. In de afgelopen decennia van ongekende welvaart heeft het geloof postgevat dat de groei van onze economie niet alleen grenzeloos is, maar ook een voorwaarde voor geluk en welvaart. Waar economie ooit de wetenschap van het voortbrengen en verdelen van schaarse goederen en middlen was, is dat aan het einde van de 20e eeuw omgeslagen in een exclusieve aandacht voor geld en monetaire vraagstukken. De systeemcrisis die zich in 2008 aandiende als een bankencrisis, is nu duidelijk een monetaire crisis Én het is duidelijk dat we daarnaast de biodiversiteitscrisis hebben, de klimaatcrisis, de wereldvoedselcrisis en andere schaarsteproblemen die welvaart en welzijn tot in de kern bedreigen.

 

In MÉÉR! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crisis van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Ze komen van onafhankelijke wetenschappers die zich zorgen maken over de toekomst van mens, dier, natuur en milieu en vanuit diverse invalshoeken pleiten voor een radicale omslag in beleidskeuzes. Allen kiezen de grenzen van de aarde als uitgangspunt voor al ons handelen. Samen schreven deze wetenschappers een leidraad voor andere, duurzame beleidskeuzes, die onontkoombaar geworden zijn door onze groei- en schuldverslaving.

Met bijdragen van: Jeroen van den Bergh, Jules Bos, Arjen Hoekstra, Arjo Klamer, Bill McKibben, Leida Reinhout, Peter Roopnarine, Jan Rotmans, Bert Smit, Jaap Schröder, Joseph Tainter, Arnold Tukker, John Urry, Geerat Vermeij, Louise Vet.

meer

Blurb

  • "_Naar een boek als dit heb ik uitgekeken – een toegankelijke, wetenschappelijk verantwoorde studie naar de complete set van aspecten die maakt dat onze limietloze economie vastloopt._" Bob Goudzwaard econoom, emeritus hoogleraar VUen architect van de ‘economie van het genoeg’ — "Dit boek zal ondernemende mensen inspireren om onderdeel te zijn van een noodzakelijke duurzame revolutie waarin niet groei maar vernieuwing de leidraad zal zijn." Ruud Koornstra duurzaam ondernemer — "Als het parlement nu eens een week lang lees-reces zou nemen voor dit boek – en dan een waarachtigen werkelijk inhoudelijk debat zou voeren over alle aangeraakte relevante thema’s…" Maurits Groen duurzaam ondernemer, lid Adviesraad Club van Rome — "De financiële crisis zal uiteindelijk met een streep van de pen worden opgelost door geldschul den af te boeken. Maar de échte schuld, die van een onleefbare wereld voor onze kleinkinderen, is onuitwisbaar. Medeplichtig is eenieder die na dit boek louter nog blijft reppen over conventionele economische groei." Hans de Geus beurscommentator rtl z

"Méér! is een rebels, een echt ketters boek dat afrekent met het dogma van de economische groei. In dit boek blijkt hoe rampzalig de gevolgen van het groeigeloof zijn." Hans Bouma schrijver — "Je geld of je leven? Een betere economie of het behoud van de aarde? We weten wel wat belangrijk is, maar worden verblind door hebzucht en eigenbelang. Tijd om niet alleen te lezen, maar ook te doen." Guido Weijers cabaretier — "Als we nu een andere weg inslaan, creëren we een volhoudbare samenleving, gebaseerd op een circulaire economie, duurzame energie en plantaardige in plaats van dierlijke eiwitten. Duurzamer leven is een stap vooruit, lekker en gezond!" Marjan Minnesma directeur Urgenda, nr. 1 Duurzame 100 — "Als Marianne Thieme een bundel uitdagende vergezichten bezorgt, is dat reden om te lezen én luisteren. Zij is een politica die beschikt over een helaas schaarse kwaliteit in Den Haag: ze stelt de lastige vragen. En soms beantwoordt ze zelfs." Jort Kelder journalist, columnist en presentator — "Je beseft na lezing opnieuw dat niet de waarschuwers tegen ons consumentengedrag de radicalen zijn, maar degenen die de status quo verdedigen." Eddy Terstall filmmaker — "Méér! is een dringend appel tot bewustwording en het heroverwegen van de begrippen welvaart en succes." Annemarie Postma schrijfster — "Met deze essays geeft Marianne Thieme aan te begrijpen wat de echt belangrijke onderwerpen zijn van onze tijd." Paul Cliteur hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap, fi losoof, columnist, publicist — "Dit boek kan de politiek inspireren hoe de werkloosheid aan te pakken en duurzaamheid te bevorderen, zonder extra kosten." Jan-Peter Cruiming oprichter Nationale Vacaturebank, directeur Jobbird.com — "Als geld niet meer telt omdat de pot leeg is geraakt, komt het aan op het verdelen van de resterende buit. Méér! Stelt de belangrijke vraag wat voor maatschappij dat oplevert." Dick Veerman hoofdredacteur Foodlog

"Méér! verwoordt de zorgen van een groeiende groep mensen die zich realiseert dat wat de aarde (nog) aan kan gerespecteerd moet worden." Mensje van Keulen schrijfster — "Méér! biedt zicht op een systeem dat niet gebaseerd is op hebzucht en uitbuiting van mens, dier en milieu: meer moet minder en dat moet meer." Marien Abrahamse oud-journalist Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad — "Dit boek is een scherpe verkenning van de onvermijdelijke veran deringen waar iedereen mee te maken gaat krijgen." Christiaan Weijts schrijver en columnist NRC.Next en Groene Amsterdammer — "Prima aanzet tot een duurzame en solidaire economie. Verplicht leesvoer voor elke politicus." Lou Keune hoogleraar sociologie en milieukunde, medeoprichter Platform Duurzame en Solidaire Economie — "Aanvaarden we – ook in de politiek – met moed en veel creativiteit de vele uitdagingen van onze dreigende cultuur óf zullen we door omvangrijke rampen pas wijsheid leren?" Egbert Schuurman oud-senator ChristenUnie , emeritus hoogleraar reformatorische wijsbegeerte

© Uitgeverij Jan van Arkel, dec 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |