Ga naar home van Uitgeverij Jan van ArkelGa naar home van Uitgeverij Jan van Arkelim/ib
 
 

im/triangle

im/triangle

978 90 6224 000 5

paperback, geïllustreerd

352 pagina's

22,95

31-1-2016

 

onder redactie van Giacomo d’Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis : Ontgroei

degrowth: een vocabulaire voor een nieuw tijdperk

 

Inhoud

Ontgroei is een goudmijn voor iedereen die twijfelt aan huidige waarden en of we wel op de goede weg zijn. Het biedt een scala van begrippen waarmee we een nieuw perspectief kunnen duiden en zo onze toekomst een wending kunnen geven tot waarachtige bloei.

‘Degrowth’ of ‘ontgroei’ biedt een integraal en werkelijk duurzaam toekomstbeeld. Het is een ‘tegenmodel’ van denkers en doeners, waarbij hoofd, hart en handen elkaar vinden.

Ons huidige maatschappijmodel werkt niet meer. Breed gedragen doelen als ‘groei’ en ‘ontwikkeling’ verwijderen ons alleen maar van een veilige toekomst en een zinvolle levensvervulling. En waar krimp vaak tegenover groei wordt gesteld, biedt degrowth ‘bloei’ als alternatief. Deze ‘ontgroei’ vraagt wel om een ander denkraam en andere prioriteiten.

Dit boek, Ontgroei, biedt / is een waaier van ruim 50 onderwerpen, die elk een aspect van degrowth aan de orde stellen. Zappend door het boek kom je alle onderdelen kritisch en verkennend tegen, en de hoofdstukken grijpen in elkaar doordat er steeds verwezen wordt naar de andere thema’s. Ze zijn verdeeld in zienswijzen, bouwstenen, praktijken en verwante bewegingen.

Ontgroei reikt je een nieuw vocabulaire aan om een nieuw denkbeeld te kunnen vormen, verwoorden en uit te dragen.

Vertaling: Jan Matthieu en Jan Mertens. Publicatie in samenwerking met Denktank OIKOS.

ontgroei

Recensies

  • Lees hier een recensie van Ontgroei uit Duurzaam Nieuws door John Huige.

Blurb

“In tijden van politieke verdwazing is het verfrissend om zo’n lichtvoetige gids te hebben door een universum van anti-mainstream ideeën, variërend van convivialitiet tot Ubuntu, en van stedelijk tuinieren tot entropie”

Marina Fischer-Kowalski, Wenen

Dit boek levert diverse concepten voor helder denken, biedt ons niuewe talen voor het politiek discours en shcetst de vele stappen die we kunnen nemen om onze economie, ons leven en onze relaties met de planeet Aarde te herscheppen.

Richard Norgaard, Berkeley

“Lezers zullen wandelen door een wonderland van radicale gedachten, intrigerende obseraties en gedurfde visies voor een andere soort wereld. Het is spannend en ten diepste subversief”

Clive Hamilton, Melbourne

“Dit vocabulaire is … een onmisbaar kompas om zich te oriënteren in de complexe eenvoud van alternatieven”

Massimo De Angelis, London

“Het verdient krediet voor zijn vermogen nieuwe vormen van sociale mobilisatie te entameren die aantrekkelijk zijn voor al wie ‘groei’ blijft zien als een valse oplossing voor maatschappelijke problemen en een ware ramp voor het milieu”

Stefania Barca, Coimbra

“Een baanbrekende verkenning van degrowtheconomie en –beleid. Het zal een mijlpaal worden voor al wie de groeifetsj wil ontstijgen”

James Gustave Speth

“Dit boek is een van de meest grondige en inzichtelijke voorstellingen en discussies van de economische theorie en praktijk op het gebeid van degrowth-economie, een revolutionaire poging om de economie te begrijpen alsof mens en natuur ertoe doen.”

Manuel Castells, Berkeley

Downloads

© Uitgeverij Jan van Arkel, juli 2017
Grifthoek 151 | 3514 JK  Utrecht |