boeken paradigma serie2018-06-25T17:53:26+00:00

Paradigma serie

Tussen 2005 en 2014 publiceerde de uitgeverij 18 boeken die allemaal een lans breken voor een omslag in de maatschappij. De oudste thema’s van uitgeverij Jan van Arkel, milieu, energie en economie staan hierbij centraal. Stuk voor stuk stellen deze boeken gevestigde paradigma’s aan de kaak. Hier het overzicht van deze serie.

Zoek je een specifieke titel? Rechtsbovenin op deze pagina zit een zoekblok.Kom je er nog niet uit? Mail ons dan op info [at] janvanarkel.nl

2018-07-23T14:38:07+00:00

Een ander soort geld

Een econoom uit de bankenwereld wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken en gaat de discussie aan met STRO, een stichting die actief en succesvol een nieuwe vorm van geld introduceert. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is.

2018-07-23T14:32:27+00:00

Zelf denken

Zelf denken is een stevige wake up call voor een ieder van ons. Harald Welzer spreekt de lezer direct aan en is behoorlijk kritisch voor de huidige wereld, voor de ecologische beweging, maar ook voor zichzelf. En dat maakt zijn boodschap sterk en geloofwaardig. 

2018-07-23T14:28:18+00:00

Filosofie van de eenvoud

Filosofie van de eenvoud is een zoektocht naar 'het juiste midden'. Tussen een levenswijze waarin alleen de meest noodzakelijke menselijke behoeften en verlangens worden bevredigd, en een levensstijl waarin materialisme, luxe en oneindige wensen en begeerten overheersen.

2018-07-23T14:24:36+00:00

Uit de olie

Uit de olie is een persoonlijk verslag van vele, soms hilarische pogingen om het centrum van de macht de werkelijke toestand duidelijk te maken, zodat beslissingen voortaan worden ingegeven door feiten en cijfers, vóór een gezonde aarde en een stabiele wereldeconomie.

2018-07-23T14:20:13+00:00

Schaliegas, piekolie en onze toekomst

Heinberg beschrijft de schaliewinning (fracking), levert de cijfers en de feiten, en presenteert de bottom line: We leven aan het einde van het tijdperk van de goedkope olie. Met een artikel Ko van Huissteden over de Nederlandse situatie en het Nederlandse debat.

2018-07-23T14:15:26+00:00

Ver van huis

Hoe blijf je vol goede moed in een wereld die ver van huis is - ver van verbinding met elkaar, ver van ecologisch evenwicht? Margaret Wheatley beantwoordt deze vraag door de situatie onder ogen te zien. We kunnen alleen voorwaarts, de nieuwe situatie onder ogen zien, en van daaruit handelen. Ver van huis nodigt je uit tot krijgerschap van de menselijke geest, bewapend met compassie en inzicht.

2018-07-23T11:43:35+00:00

Terugkeer naar het leven

 Veel mensen voelen zich diep geraakt door de ernstige schade die de natuur en het leven op Aarde wordt toegebracht. Omdat we ons zo machteloos voelen, leidt deze pijn vaak tot schuldgevoelens of ontkenning, met als resultaat dat we onze geest afsluiten. Naast een grondige analyse biedt dit boek een schat aan oefeningen en rituelen, die ons helpen onszelf weer als deel van het grotere levensweb te ervaren.

2018-07-23T11:37:25+00:00

Leren van de natuur

Een groene economie vergt nieuwe vaardigheden. Ook het onderwijs moet het denkkader van de gesloten kringloop en de afval=voedsel-benadering gaan toepassen. Leren van de natuur vertelt wat dit inhoudt.

2018-07-23T11:15:34+00:00

Einde aan de groei

Waarom hebben de economen zich nooit iets gelegen laten liggen aan de natuurlijke grenzen? Als je Einde aan de groei leest, begrijp je wat er schort aan de opvattingen van de leidende economen.

2018-07-23T11:10:45+00:00

Méér

In Méér! bundelt Marianne Thieme wetenschappelijke inzichten die de crises van dit moment in kaart brengen en in samenhang helpen oplossen. Met bijdragen van: Jeroen van den Bergh, Jules Bos, Arjen Hoekstra, Arjo Klamer, Bill McKibben, Leida Rijnhout, Peter Roopnarine, Jan Rotmans, Bert Smit, Jaap Schröder, Joseph Tainter, Arnold Tukker, John Urry, Geerat Vermeij, Louise Vet.

2018-07-23T11:05:10+00:00

Welvaart zonder groei

Steeds nieuwe materiële consumptie is een voorwaarde geworden om ons maatschappelijk te ontplooien. We worden er echter niet gelukkiger van. In ons najagen van het goede leven vandaag tasten we het fundament van ons welzijn morgen aan.

2018-06-29T13:26:15+00:00

Geld en duurzaamheid

Geld en duurzaamheid laat zien hoe een ander monetair ecosysteem tegen een stootje zal kunnen en de duurzaamheid bevordert. Dat kan met extra muntsystemen die allerlei doelen dienen

2018-07-23T15:25:26+00:00

Terra reversa

Het roer moet om en Peter Tom Jones en Vicky De Meyere vertellen hoe: door zaken als transitiemanagement en het 4E-model te integreren in een nieuwe visie op de omschakeling naar een sociaal-rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel samenlevingsmodel.

2019-06-17T16:14:56+00:00

Ontgroei

Ontgroei is een waaier van ruim 50 onderwerpen, die elk een aspect van degrowth aan de orde stellen. Al zappend door het boek kom je alle onderdelen kritisch en verkennend tegen. De hoofdstukken grijpen in elkaar doordat er steeds verwezen wordt naar de andere thema's.