boeken transitie en economie2018-06-25T18:07:54+00:00

Transitie en economie

Ons westerse economisch bestel is in de basis geënt op groei. Groei betekent altijd méér en competitie. Ten koste van de draagkracht van de planeet en ten koste van welzijn. Een duurzame samenleving gaat in de optiek van onze boeken niet samen met het uitgangspunt van groei. Alternatieven, frisdenken en engagement zijn de kern van de boeken in dit fonds.

Zoek je een specifieke titel? Rechtsbovenin op deze pagina zit een zoekblok.Kom je er nog niet uit? Mail ons dan op info [at] janvanarkel.nl

2018-06-29T13:26:15+00:00

Geld en duurzaamheid

Geld en duurzaamheid laat zien hoe een ander monetair ecosysteem tegen een stootje zal kunnen en de duurzaamheid bevordert. Dat kan met extra muntsystemen die allerlei doelen dienen

2018-07-23T11:05:10+00:00

Welvaart zonder groei

Steeds nieuwe materiële consumptie is een voorwaarde geworden om ons maatschappelijk te ontplooien. We worden er echter niet gelukkiger van. In ons najagen van het goede leven vandaag tasten we het fundament van ons welzijn morgen aan.

2018-07-23T11:15:34+00:00

Einde aan de groei

Waarom hebben de economen zich nooit iets gelegen laten liggen aan de natuurlijke grenzen? Als je Einde aan de groei leest, begrijp je wat er schort aan de opvattingen van de leidende economen.

2018-07-23T11:37:25+00:00

Leren van de natuur

Een groene economie vergt nieuwe vaardigheden. Ook het onderwijs moet het denkkader van de gesloten kringloop en de afval=voedsel-benadering gaan toepassen. Leren van de natuur vertelt wat dit inhoudt.

2018-07-23T14:20:13+00:00

Schaliegas, piekolie en onze toekomst

Heinberg beschrijft de schaliewinning (fracking), levert de cijfers en de feiten, en presenteert de bottom line: We leven aan het einde van het tijdperk van de goedkope olie. Met een artikel Ko van Huissteden over de Nederlandse situatie en het Nederlandse debat.

2018-07-23T14:34:55+00:00

Het transitie handboek

De Transitie-beweging begon in 2004 in Groot-Brittanië en sloeg een paar jaar later over naar Vlaanderen en Nederland, waar die een snelle groei doormaakte. Lokale gemeenschappen trekken het initiatief naar zich toe en leggen de basis voor economische, sociale en culturele omslag.

2018-07-23T14:38:07+00:00

Een ander soort geld

Een econoom uit de bankenwereld wordt gevraagd tal van de gevestigde denkbeelden over geld en economie kritisch te overdenken en gaat de discussie aan met STRO, een stichting die actief en succesvol een nieuwe vorm van geld introduceert. Dit boek verrast: speculatie als belangrijkste functie van geld; en hoe ict-innovaties het monopolie van banken veel fundamenteler bedreigen dan Bitcoin doet. Het is een boek geworden met een frisse blik op wat geld nu eigenlijk is.

2018-07-23T15:25:26+00:00

Terra reversa

Het roer moet om en Peter Tom Jones en Vicky De Meyere vertellen hoe: door zaken als transitiemanagement en het 4E-model te integreren in een nieuwe visie op de omschakeling naar een sociaal-rechtvaardig, ecologisch duurzaam en economisch stabiel samenlevingsmodel.

2018-07-24T09:44:40+00:00

Kleinschaligheid als alternatief

De eigenaar van de Hof van Twello, Gert Jan Jansen, heeft in dit boek zijn weg, hindernissen en successen opgeschreven, om te komen tot de succesvolle bedrijfsvorm, gebaseerd op lokaal en kleinschalig.

2019-06-17T16:14:56+00:00

Ontgroei

Ontgroei is een waaier van ruim 50 onderwerpen, die elk een aspect van degrowth aan de orde stellen. Al zappend door het boek kom je alle onderdelen kritisch en verkennend tegen. De hoofdstukken grijpen in elkaar doordat er steeds verwezen wordt naar de andere thema's.